نمادهای بازار بورس

نمایش تمامی نمادهای بازار سرمایه ایران

نماد نام آخرین تغییر
مبین مبین انرژی خلیج فارس 25780 -440 (%-1.67) نمایش
دیران ایران دارو 8310 -10 (%-0.12) نمایش
افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 22306 32 (%0.14) نمایش
پلوله گازلوله 43900 700 (%1.62) نمایش
کاذر فرآورده های نسوزآذر 5340 10 (%0.18) نمایش
تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 14050 -10 (%-0.07) نمایش
فخاس فولاد خراسان 11710 -160 (%-1.34) نمایش
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 8920 -460 (%-4.9) نمایش
درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 15600 70 (%0.45) نمایش
وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین 3017 33 (%1.1) نمایش
حریل ریل پردازسیر 2592 -3 (%-0.11) نمایش
مارون پتروشیمی مارون 170050 -1300 (%-0.75) نمایش
فنفت صنایع تجهیزات نفت 22800 650 (%2.93) نمایش
خپویش سازه پویش 24010 -580 (%-2.35) نمایش
غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 18720 110 (%0.59) نمایش
ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 13270 -45 (%-0.34) نمایش
ساربیل سیمان آرتا اردبیل 20190 210 (%1.05) نمایش
غناب روغن نباتی ناب 966000 -29850 (%-2.99) نمایش
بهپاک صنعتی بهپاک 4668 -61 (%-1.28) نمایش
رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س 15800 -81 (%-0.51) نمایش
زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 18880 -16 (%-0.08) نمایش
حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 12900 -60 (%-0.46) نمایش
وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 4479 -6 (%-0.13) نمایش
بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 5280 -10 (%-0.18) نمایش
ثبهساز بهساز کاشانه تهران 3072 51 (%1.68) نمایش
کگاز شیشه و گاز 36110 110 (%0.3) نمایش
نوری پتروشیمی نوری 140060 -480 (%-0.34) نمایش
جم پتروشیمی جم 44550 -1050 (%-2.3) نمایش
وتجارت بانک تجارت 2540 18 (%0.71) نمایش
پکرمان گروه صنعتی بارز 29690 -390 (%-1.29) نمایش
لود بیشتر