نمادهای بازار بورس

نمایش تمامی نمادهای بازار سرمایه ایران

نماد نام آخرین تغییر
مبین مبین انرژی خلیج فارس 8260 -160 (%-1.9) نمایش
دیران ایران دارو 6570 -130 (%-1.94) نمایش
افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 26514 23 (%0.09) نمایش
پلوله گازلوله 5470 -110 (%-1.97) نمایش
کاذر فرآورده های نسوزآذر 4572 -93 (%-1.99) نمایش
تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 15200 -100 (%-0.65) نمایش
فخاس فولاد خراسان 4512 -92 (%-1.99) نمایش
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 5120 -100 (%-1.91) نمایش
درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 14600 -170 (%-1.15) نمایش
وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین 4369 -89 (%-1.99) نمایش
حریل ریل پردازسیر 1869 -38 (%-1.99) نمایش
مارون پتروشیمی مارون 143850 -2900 (%-1.97) نمایش
فنفت صنایع تجهیزات نفت 13320 -270 (%-1.99) نمایش
خپویش سازه پویش 13330 -270 (%-1.98) نمایش
غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 23300 450 (%1.96) نمایش
ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 12948 -446 (%-3.33) نمایش
ساربیل سیمان آرتا اردبیل 21460 -420 (%-1.92) نمایش
غناب روغن نباتی ناب 1067 -21 (%-1.93) نمایش
بهپاک صنعتی بهپاک 3225 -65 (%-1.98) نمایش
رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س 13200 -304 (%-2.25) نمایش
زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 16900 -202 (%-1.18) نمایش
حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 3794 22 (%0.58) نمایش
وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 3440 -25 (%-0.72) نمایش
بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 3900 -55 (%-1.39) نمایش
ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2286 -46 (%-1.97) نمایش
کگاز شیشه و گاز 32960 -670 (%-1.99) نمایش
نوری پتروشیمی نوری 178730 -3640 (%-1.99) نمایش
جم پتروشیمی جم 49550 -1010 (%-1.99) نمایش
وتجارت بانک تجارت 1174 -23 (%-1.92) نمایش
پکرمان گروه صنعتی بارز 18460 -370 (%-1.96) نمایش
لود بیشتر