نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 58653.3 303.814 (%0.52) نمایش
ltc لایتکوین 69.5734 0.305204 (%0.44) نمایش
NMC Namecoin 0.4024 0.00199866 (%0.5) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.4191 -0.0371927 (%-8.87) نمایش
NVC Novacoin 0.02034 -0.00305543 (%-15.02) نمایش
FTC Feathercoin 0.00997 0.0000525804 (%0.53) نمایش
FRC Freicoin 0.0041 -0.000403572 (%-9.83) نمایش
IXC Ixcoin 0.00899 -0.00356395 (%-39.62) نمایش
WDC WorldCoin 0.0049 -0.000000450093 (%-0.01) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00036 -0.00000661345 (%-1.81) نمایش
GLC Goldcoin 0.00816 -0.000310656 (%-3.81) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00939 0.0000494875 (%0.53) نمایش
XPM Primecoin 0.02816 0.000750675 (%2.67) نمایش
ANC Anoncoin 0.02352 -0.000704714 (%-3) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00018 0.0000269661 (%14.76) نمایش
xrp ریپل 0.53934 0.079672 (%14.77) نمایش
QRK Quark 0.00117 0.00000618593 (%0.53) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00078 0.000865827 (%111.05) نمایش
UNO Unobtanium 7.92161 0.370872 (%4.68) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00176 0.0000092789 (%0.53) نمایش
doge دوج کوین 0.11136 0.00341684 (%3.07) نمایش
DMD Diamond 2.7699 0.0576902 (%2.08) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.1998 -0.0294585 (%-2.46) نمایش
لود بیشتر