نمادهای بازار بورس ماشین آلات و تجهیزات

نمایش نمادهای صنعت ماشین آلات و تجهیزات

نماد نام آخرین تغییر
وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه 4550 67 (%1.49) نمایش
لخانه لوازم خانگی پارس 14590 420 (%2.96) نمایش
تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو 2240 -5 (%-0.22) نمایش
تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی 34890 -230 (%-0.65) نمایش
تکمبا کمباین سازی ایران 8460 20 (%0.24) نمایش
تفیرو مهندسی فیروزا 51600 0 (%0) نمایش
تاتمس کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر 96350 -2950 (%-2.97) نمایش
تپمپی پمپ سازی ایران 13080 250 (%1.95) نمایش
تکنو تکنوتار 6530 -220 (%-3.26) نمایش
لبوتان گروه صنعتی بوتان 23300 690 (%3.05) نمایش
لسرما سرما آفرین 35770 -1340 (%-3.61) نمایش
تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 15450 -470 (%-2.95) نمایش
لابسا آبسال 9900 640 (%6.91) نمایش
لازما کارخانه های صنعتی آزمایش 76750 2200 (%2.95) نمایش
تایرا تراکتورسازی ایران 9960 300 (%3.11) نمایش
لخزر پارس خزر 5660 70 (%1.25) نمایش
انتخاب گروه انتخاب الکترونیک آرمان 23250 -500 (%-2.1) نمایش
گلدیرا صنایع گلدیران 5690 -20 (%-0.35) نمایش
تکنوح ح . تکنوتار 7000 2181 (%45.25) نمایش