نمادهای بازار بورس

نمایش تمامی نمادهای بازار سرمایه ایران

نماد نام آخرین تغییر
مبین مبین انرژی خلیج فارس 9050 -100 (%-1.09) نمایش
دیران ایران دارو 7780 500 (%6.87) نمایش
افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 25894 42 (%0.16) نمایش
پلوله گازلوله 6250 180 (%2.97) نمایش
کاذر فرآورده های نسوزآذر 6010 60 (%1.01) نمایش
تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 17230 0 (%0) نمایش
فخاس فولاد خراسان 4790 161 (%3.48) نمایش
خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 5230 -60 (%-1.13) نمایش
درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 16800 0 (%0) نمایش
وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین 6250 -190 (%-2.95) نمایش
حریل ریل پردازسیر 2180 20 (%0.93) نمایش
مارون پتروشیمی مارون 156450 1450 (%0.94) نمایش
فنفت صنایع تجهیزات نفت 15240 440 (%2.97) نمایش
خپویش سازه پویش 17390 -300 (%-1.7) نمایش
غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 19610 570 (%2.99) نمایش
ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 15200 493 (%3.35) نمایش
ساربیل سیمان آرتا اردبیل 23500 350 (%1.51) نمایش
غناب روغن نباتی ناب 1100 -11 (%-0.99) نمایش
بهپاک صنعتی بهپاک 3901 185 (%4.98) نمایش
رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س 16060 274 (%1.74) نمایش
زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 18670 1 (%0.01) نمایش
حگهر حمل و نقل گهرترابر سیرجان 4843 149 (%3.17) نمایش
وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 4100 47 (%1.16) نمایش
بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 4241 -54 (%-1.26) نمایش
ثبهساز بهساز کاشانه تهران 2875 7 (%0.24) نمایش
کگاز شیشه و گاز 38490 -420 (%-1.08) نمایش
نوری پتروشیمی نوری 189500 1960 (%1.05) نمایش
جم پتروشیمی جم 53560 740 (%1.4) نمایش
وتجارت بانک تجارت 1440 -13 (%-0.89) نمایش
پکرمان گروه صنعتی بارز 20540 -330 (%-1.58) نمایش
لود بیشتر